Teisinė informacija

 

 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. I-1562 (Žin.,1996,Nr. 102-2317) pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo patvirtinimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. -996 (Žin.,2012,Nr.131-6618) dėl laikino greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnybų veiklos aprašo patvirtinimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-822 (Žin.,2011,Nr. 110-5214) dėl gaivinimo standartų patvirtinimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-1234 (Žin.,2013,Nr.138-6972) dėl formos Nr.110/A „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelės“ bandomosios formos, pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-40 (Žin.,2014,Nr.2014-358) dėl ūminio galvos smegenų insulto diagnostikos ir gydymo aprašo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-244 (Žin.,2014,Nr.2014-01758 ) dėl sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu atvejų.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-253 (Žin.,2014,Nr.-01817 ) dėl bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugų infrastruktūros plėtros 2014-2016 metų veiksmų plano patvirtinimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-208 (Žin.,2014,Nr.-55-1915) dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-673 (Teisės aktų registras, 2014-06-10, Nr. 2014-07342) dėl privalomų medicinos prietaisų, vaistų, asmeninių apsaugos priemonių, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemonių greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse sąrašo patvirtinimo pakeitimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-870 (Teisės aktų registras, 2014-08-14, Nr. 2014-11056) dėl greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-895 (Teisės aktų registras, 2014-08-27, Nr. 2014-11295) dėl greitosios medicinos pagalbos automobilių parko atnaujinimo 2012-2014 m. programos patvirtinimo pakeitimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-1228 (Teisės aktų registras, 2014-22-28, Nr. 2014-18183) dėl valstybės ir savivaldybių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančių darbuotojų (išskyrus vadovų ir jų pavaduotojų) darbo užmokesčio nustatymo kriterijų patvirtinimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-1191 (Teisės aktų registras, 2014-11-28, Nr. 2014-18123) dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo nr.V-468 „dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įgijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-291/1V-143 (Teisės aktų registras, 2015-03-02, Nr.2015-03273) dėl atsakymo į medicinos pagalbos skambučius trumpaisiais pagalbos telefono numeriais funkcijos ir GMP tarnybų pajėgų operatyviojo valdymo funkcijos integravimo bendrajame pagalbos centre grafiko patvirtinimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-1004 (Teisės aktų registras, 2015-08-31, Nr. 2015-13193) dėl GMP iškvietimų įvertinimo ir GMP brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

 

2023-03-23

close

Oh hi there 👋
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Nuorodos

Viešoji įstaiga Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis

Adresas: P. Kriaučiūno g. 2  LT-68298 Marijampolė
Administracijos darbo laikas: I –IV 08:00 –17:00
V      08:00 –15:45
Pietų pertrauka:          12:00 – 12:45

Tel. (8 343) 52 854 El. p. gmpstotis@gmail.com    Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 165842157

Translate »